กิจกรรมสมาคมฯ

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่  10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

องค์มหา วชิราลงกรณ มหิธร เกริกไกร สืบไอศูรย์ หกสิบแปด พระพรรษา บริบูรณ์ ราษฎ์จำรูญ เย็นทั่ว ทุกเขตคาม น้ำพระทัย หยาดเย็น ชโลมหล้า พระราชปณิธาน แกร่งกล้า นิรัตติศัย คุ้มอาณา ประชาราษฎร์ ปราศเภทภัย พระเกียรติคุณ กำจรไกล ก้องธรณิน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี

นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบลงทุน งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
“ดร.ธนดร พุทธรักษ์” นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบลงทุน งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ และเงินสำรอง กกท. ภาค 3 ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2573 เวลา 15.30 น.
“ดร.ธนดร พุทธรักษ์” นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2563
โดย “นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร” ผู้ว่าราชการจังกวัดอุดรธานี มอบหมายให้ “นายธวัชชัย ศรีทอง” รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี