กิจกรรมสมาคมฯ

ขอแสดงความยินดีกับ “ดร.ธนดร พุทธรักษ์” นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การประชุมคณะกรรมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง 40 (พ.ศ.2567) และการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569)

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
"ดร.ธนดร พุทธรักษ์" นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้ง 40 (พ.ศ.2567) และการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569) ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

การประชุมการจัดกิจกรมพัฒนาเมือง (SPORT CITY) และ

การจัดการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2020

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
“ดร.ธนดร พุทธรักษ์” นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ “นายเวชยันต์ ช้างรักษา” อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรมพัฒนาเมือง (SPORT CITY) และการจัดการแข่งขันฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2020 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
“ดร.ธนดร พุทธรักษ์” นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี

โดยมีกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ที่ปรึกษาสมาคมฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ชั้น7 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมมหกรรม

การแข่งขันการออกกำลังกายเมืองกีฬา (การเต้นแอโรบิค)

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมมหกรรม

การแข่งขันการออกกำลังกายเมืองกีฬา (การเต้นแอโรบิค) โดยมี นายวิรชน ประดับศรี ผอ.กกท.จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และอาสาสมัครกีฬาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเมืองกีฬา (SPORTS CITY) และ

การจับสลากฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2020

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสมดุลย์ โฉมหาญ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเมืองกีฬา (SPORTS CITY) และการจับสลากฟุตบอลอุดรธานี คัพ 2020 ณ ห้องประชุมธนกร 1 ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ฮออล์

โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นปรธานการแถลงข่าว นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.กฤษณ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายกองตรีณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอบ้านดุง นางบำเพ็ญพร สุริยกมล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี นายวิรชน ประดับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี แขกผู้มีเกียรติ ผู้เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน ร่วมในงาน

การแข่งขันฟุตบอลราชสีห์คัพ ครั้งที่ 3 

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น.
ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นายพิชัย สุทธิบุญ, นายปราโมทย์ พรหมวิหารสัจจา และนางสาวพัฒนา ทองใส คณะกรรมการบริหาร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี เป็นตัวแทนมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลราชสีห์คัพ ครั้งที่ 3

ณ สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี  โดยนายอภิชาติ ชาวสวน ประธานจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงานผลการแข่งขันผลการแข่งขัน ดังนี้
ทีมชนะเลิศ ระดับดิวิชั่น 1 เบลล์ยูไนเต็ด
ทีมรองชนะเลิศ ระดับดิวิชั่น 1 สิงห์หนุ่ม
ทีมชนะเลิศ ระดับดิวิชั่น 2 ทีมเพื่อนพ้องน้องพี่
ทีมรองชนะเลิศ ระดับดิวิชั่น 2 ทีมหนองบัวลำภู
ทีมชนะเลิศ ระดับดิวิชั่น 3 ทีมบ้านดุง
ทีมรองชนะเลิศ ระดับวิชั่น 3 ทีมมอดินแดง

การแข่งขันการออกกำลังกาย ประกาศความเป็นเมืองกีฬา

“KAM CHA NOD EXERCISE 2020”

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.
ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน

การออกกำลังกาย ประกาศความเป็นเมืองกีฬา “KAM CHA NOD EXERCISE 2020” ณ ลานทุ่งศรีเมือง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
โดยมีท่านนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายกองตรี ณัชฐเดช มุลาลี

นายอำเภอบ้านดุง หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านดุง

เป็นเกียรติร่วมงานในครั้งนี้ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี