กิจกรรมชมรม/สโมสร

พิธีเปิด การฝึกซ้อมและสอบสาย เพื่อยกระดับมาตรฐาน การเล่น

ของนักกีฬา คาราเต้โด