กิจกรรมชมรม/สโมสร

พิธีเปิด การฝึกซ้อมและสอบสาย เพื่อยกระดับมาตรฐาน การเล่น

ของนักกีฬา คาราเต้โด

วันที่29 มิถุนายน 2563 เวลา 09:30น.  

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี และที่ปรึกษาสมาคมร่วมกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมพิธีเปิด การฝึกซ้อมและสอบสาย เพื่อยกระดับมาตรฐาน การเล่น ของนักกีฬา คาราเต้โด ซึ่งจัดโดยชมรมคาราเต้โดจังหวัดอุดรธานี.

วันที่28 มิถุนายน -2 กรกฎคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี

พิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น

วันที่ 27 มิถุนายน 2563

ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสมดุลย์ โฉมหาญ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยผศ.ศิริ สุปัญญา กรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทยสมัครเล่น ของสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมมอบเงินสนับสนุนการอบรมให้กับดร.ศักดิ์ชัย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

งานวันสเก็ตบอร์ดโลก (Go Skateboarding Day) ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 17.00 น.
ณ บริเวณลานสังคีต สวนสาธารณะหนองประจักษ์ “ดร.ธนดร พุทธรักษ์” นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติงานวันสเก็ตบอร์ดโลก (Go Skateboarding Day) ประจำปี 2563

พิธีเปิดการแข่งขัน วู้ดบอล ฝ่าวิกฤตโควิด -19 จัดการแข่งขันโดย

ชมรมคนรักษ์วู้ดบอลอุดรธานี

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการสมาคม
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน วู้ดบอล ฝ่าวิกฤตโควิด -19

จัดการแข่งขันโดย ชมรมคนรักษ์วู้ดบอลอุดรธานี    ณ สนามทุงศรีเมือง