11407006_815944941807463_211611350200241

ตราสัญลักษณ์และความหมาย

ท้าวเวสวัณ หรือ ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์ 

เป็นหนึ่งในจาตุมหาราช ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์

สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ทรงอิทธิฤทธิ์

อานุภาพมากประทับ ณ โลกบาลทิศเหนือ ท้าวเวสวัณ

คือท้าวกุเวร ในศาสนาฮินดู รูปลักษณ์ของยักษ์ยืนถือ

กระบองยาว หรือ คทา (ไม้เท้าเป็นรูปกระบอง)