กิจกรรมสมาคมฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนายกกีฬาจังหวัด (สมาพันธ์)

ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.

ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี และนายเวชยันต์ ช้างรักษา อุปนายก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประชุมคณะการบริหาร

สมาคมนายกกีฬาจังหวัด โดยมี นายวินัย ทองรัตน์ อุปนายกฯ เป็นประธานในที่ประชุม
สรุปวาระที่สำคัญ
•แสดงความยินดีกับ นางสาวสุปราณี คุปตาสา ผจก.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และร่วมรับทราบนโยบาย รวมถึงแนวทางการพัฒนากีฬาในส่วนภูมิภาค
•เสนอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ 2เดือนต่อครั้ง
•แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ (ส่วนเพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2563-2564
•ที่ประชุมมีมติให้ เสนอผู้จัดการกองทุนฯ และผู้ว่าการ กกท. เพื่อให้โอนงบประมาณโคนงการพัฒนากีฬาเป็นเลิศโดยตรงมายังสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

โดยเริ่มจากปีงบประมาณ 2564

ประชุมประจำเดือน

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
"ดร.ธนดร พุทธรักษ์" นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ "ผศ.วงศ์วีระ วรรณพงษ์" อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี 
เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของสมาคมกีฬาฯ ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ชั้น 7 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

กรรมการสมาคมลงพื้นที่บริเวณเพื่อพบปะเยี่ยมชมกลุ่มออกกำลังกายต่างๆ

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 -17.00 น.

น.นพ.ทวีศิลป์ ปุณณนิธิ อุปนายก และนางสาวพัฒนา ทองใส กรรมการสมาคม ได้ลงพื้นที่บริเวณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ เพื่อพบปะ เยี่ยมชมกลุ่มออกกำลังกายต่างๆ ในที่นี้มีโอกาสได้พบปะพูดคุย และเชิญชวน ชมรม เต้าเต๋อชินซี ที่รวมกลุ่มกันออกกำลังกายมาเป็นระยะเวลาร่วมกว่า1ปีแล้วและกลุ่มแอโรบิค กลุ่มบอดี้คอมแบท ซึ่งเป็นอาสาสมัครกีฬา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี.

พิธีการเปิดตัวกิจกรรมก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านโควิด 19

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
“ดร.ธนดร พุทธรักษ์” นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการบริหาร ร่วมพิธีการเปิดตัวกิจกรรมก้าวท้าใจ SEASON 2 ต้านโควิด 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดย “นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร” ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี